25/4-2018: Boxers ejer leverer et godt årsresultat

SE-koncernen omsatte i 2017 for 3,7 milliarder kroner og realiserede et samlet resultat før skat på 373 millioner kroner. Det er 158 millioner kroner bedre end forventet.

Både årsresultatet og budgettet for 2018 blev godkendt med stor opbakning, da der blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i SE a.m.b.a.

2017 blev et år, hvor SE leverede stærke resultater i el-nettet, afsluttede integrationen med nordjyske Nyfors og bød Boxer TV velkommen i familien. Virksomheden er langt fremme med investeringer, har generelt øget lønsomheden og går ind i 2018 med et solidt fundament og et stærkt kapitalberedskab.

- Det samlede resultat for 2017 har overgået vores forventninger. Som samlet koncern står vi stærkt, og derfor er vi selvfølgelig tilfredse med det resultat, vi har leveret. SE-koncernen er en sund forretning, og vi er inde i en god gænge med vores 2025-strategi, siger Niels Duedahl, administrerende direktør i SE- koncernen.

På vej mod en million kundeforhold

Til trods for et tilfredsstillende årsresultat er SE-koncernen fortsat udfordret på teleforretningen. Især tv-markedet er i forandring, men udfaldet på tværs af teleselskaber i koncernen varierer.

Stofa har blandt andet forberedt og igangsat den store opgradering af kabel-tv-nettet til gigabyte-hastighed, hvilket både skal give højere internethastigheder til danskerne, men også give mere stabile internetoplevelser i dagligdagen. Boxer TV har styrket sin basisforretning og leverer et positivt resultat før skat for første gang i virksomhedens historie, og samtidig leverer SE Fibernet / Stofa Erhverv et overskud. Stofa A/S trækker det samlede resultat for SE Kommunikation A/S i minus, men Niels Duedahl er optimistisk:

- Vi forholder os ydmygt til det fortsat udfordrede telemarked, og vi har investeret tungt i at klargøre vores kommercielle forretning hertil - specielt på IT-området. SE er meget langt fremme med investeringer for udrulning af fiber i Nord- og Sydjylland, og lønsomheden på vores fiberinfrastruktur er nu i stand til at betale både afskrivninger og nye investeringer i fremtiden.

SE-koncernen er på vej mod en million kundeforhold i den samlede forretning og styrker dermed sin rolle som den næststørste spiller på det danske telemarked. Det skyldes blandt andet opkøbet af Boxer TV, der har ført 244.000 nye kunder ind i koncernen. Samtidig har der været vækst i internetforretningen.

Skala er fortsat et afgørende parameter for langsigtet værdiskabelse i telebranchen. Ud over de nye kunder i Boxer TV glæder Niels Duedahl sig derfor også over, at Stofa i 2017 har forlænget en lang række aftaler med de danske antenneforeninger om den fortsatte mulighed for at levere produkter til deres medlemmer.

Vækst og overskud til ejerne

I 2018 vil SE-koncernen først og fremmest have fokus på at skabe en forbedret lønsomhed i den kommercielle forretning. En af forventningerne til det kommende år er desuden, at bestyrelsen vil afsøge mulighederne for at udlodde en del af overskuddet til andelshaverne:

- I de foregående år har overskuddet givet værdi tilbage til ejerne gennem de el- og fiberinvesteringer, der skal fremtidssikre yderområderne, og gennem vores to vækstpuljer. Nu står vi finansielt så solidt, at vi i den kommende tid vil tilbyde konkret udlodning til vores andelshavere i størrelsesordenen 200 millioner kroner, lyder det afsluttende fra Niels Duedahl.

For at lave en udlodning kræves det, at repræsentantskabet godkender en vedtægtsændring. For at være på den sikre side både juridisk og skattemæssigt ønsker bestyrelsen at bruge den tid, det tager at finde en rigtig og robust løsning. Skulle en model for udlodning ikke falde på plads i 2018, vil beløbet i niveauet 200 millioner kroner blive ført videre til en udlodning i 2019.