Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter, indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer.

Du (Kunden) kan opsige abonnementsaftalen med en måneds varsel til udløbet af bindingsperioden og herefter med en måneds varsel til udgangen af en måned.