Boxers persondatapolitik

Nedenfor kan du læse den persondatapolitik (”Privatlivspolitik”), der er gældende for din brug af Boxer TV A/S’ ("Boxer") hjemmeside (”Hjemmesiden”) samt Boxers applikation Boxer Play (”Play”), og for hvordan Boxer anvender de personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger Hjemmesiden eller anvender Play samt foretager køb eller tegner abonnement via Hjemmesiden eller anvender Hjemmesidens eller Plays forskellige tjenester.

1. Indledning

Denne persondatapolitik, har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Boxer TV A/S, CVR.nr. 29 93 94 70, ("Boxer"), behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Databeskyttelse er vigtigt for Boxer, hvorfor vi har truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Boxers hjemmeside (”Hjemmesiden”), Boxers applikation Boxer Play (”Play”), dit kundeforhold til Boxer og for hvordan Boxer anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger Hjemmesiden, er i kontakt med vores Kundeservice eller anvender vores øvrige tjenester, samt foretager køb eller tegner abonnement på et af vores produkter.

Når du besøger Hjemmesiden, henvender dig til vores Kundeservice og/eller gør brug af vores tjenester, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følger af persondatapolitikken.


2. Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

I relation til vores administration af dit kundeforhold og funktionaliteten af vores services indsamler vi personoplysninger om dig. Generelt indsamles personoplysningerne, når du kontakter os (f.eks. via telefon eller e-mail) eller en af vores forhandlere med henblik på at modtage vores service eller gøre brug af vores tjenester. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig. Når du bestiller et abonnement via vores hjemmeside, kundeservice eller forhandlere, så indsamler vi også oplysninger om dit CPR-nr. Det gør vi, dels fordi der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og Boxer og dels med henblik på at foretage et kredittjek. Nedenfor kan du læse om nogle af de øvrige indsamlinger af oplysninger vi foretager.

Cookies

På Hjemmesiden og i Play gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik, til at indsamle diverse tekniske informationer når du anvender Play og til markedsføringsformål. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge Hjemmesiden og Play. Boxer behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer dog med undtagelse af i Play, hvor vi behandler oplysninger om, hvad du tilgår i Play, da det er ikke muligt at undgå dette, hvis man ønsker at tilgå Play. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, således at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Eller du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil Hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne på hjemmesiden indeholder ikke direkte personhenførbare oplysninger, såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller lignende oplysninger. Du kan læse Boxers cookiepolitik her.

Hjemmesiden

Køb af udstyr samt tegning af abonnement og udnyttelse af tjenesterne på Hjemmesiden samt aktivering og brug af Play forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. De personoplysninger, som indsamles på Hjemmesiden, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter, til brug for interne markedsundersøgelser og statistik, og for at kunne fremsende informationer og andre oplysninger vedrørende vores tjenester og vores virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om hvilke funktionaliteter du anvender på Hjemmesiden. Dette gør vi blandt andet for bedre at kunne indrette vores hjemmeside. Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsførings e-mails eller andre markedsføringsmeddelelser/opkald fra os, vil modtage direkte markedsføring, såsom nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig disse henvendelser fra os.

Henvendelse til Kundeservice

Når du henvender dig til vores Kundeservice, indsamler og behandler vores medarbejdere personoplysninger om dig i overensstemmelse med Boxers interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse. En henvendelse kan f.eks. vedrøre ændringer i aftaleforholdet, herunder meddelelse om flytning, betalingsoplysninger mv.

Boxer Play

Når du aktiverer og tilgår Play, indsamler vi diverse tekniske informationer, herunder oplysninger om hvilken type mobil enhed du bruger, din mobile enheds unikke enhedsidentifikator, IP adresse, dit operativsystem, mobile netværksinformationer, tid for brug af Mobilapplikationen mv. Når du anvender Play, forudsætter det login via dit brugernavn og password. Vi anvender dine login oplysninger til at indsamle oplysninger om, hvad du tilgår i Play. Det gør vi blandt andet for at optimere din brug af tjenesten, for at kunne anbefale relevant indhold i Play baseret på dit tidligere mediebrug samt for at overholde eventuelle rapporteringsforpligtelser over for vores indholdsleverandører. Du kan downloade Play i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Dette forudsætter, at du oplyser din e-mailadresse (brugernavn), opretter et password og accepterer Boxers vilkår for Boxer Play.

Ved tilmelding til Automatisk kortbetaling

Boxer indsamler og opbevarer de sidste 4 cifre i kortnummeret på Kundens betalingskort samt betalingskortets udløbsdato, idet Boxer fremsender en påmindelse til Kunden 2 uger før betalingskortets udløb. De fulde betalingskortoplysninger opbevares af PayEx Danmark A/S godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) til brug for automatisk debitering af Kundens betalingskort på vegne af Boxer. Kortets CVC-nummer anvendes kun i forbindelse med registrering af Betalingsaftalen og slettes efterfølgende. Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • dine kontaktinformationer; herunder navn, adresse, cpr-nummer, telefonnumre og e-mailadresse
 • dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde
 • dine nuværende og tidligere valgte produkter og services
 • måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services
 • forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig
 • IP adresser og device ID (herunder mobile enheder), der registreres når du tilgår og bruger dine produkter og services
 • historik for din kontakt til og dialog med vores kundeservice, tekniske support, service teknikkere samt eventuelle klagesager
 • dine afgivne specifikke samtykker herunder bl.a. markedsføringssamtykke


3. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Boxers formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at administrere dit kundeforhold og yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan levere dig produktet samt yde dig en fyldestgørende og optimal service.

Udover ovenstående behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering.
 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester, fører vi statistik over, hvordan vores brugere tilgår og benytter websites og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.
 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services.
 • Såfremt du deltager i en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, bruger vi de oplysninger, du giver os, i forbindelse med administrationen af det pågældende tiltag.
 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.


4. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen til specifikke formål, såsom verificering af kreditværdighed
 • opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med osoverholdelse af en retlig forpligtelse, eksempelvis Boxers forpligtelse til at dokumentere regnskabsmateriale, og/eller
 • vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er fx vurdering af din kreditværdighed, fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig, hvis Boxer har nogen spørgsmål til specifikke services, opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse og forbedring af kunderelationen med dig.


5. Modtagere af dine personoplysninger

Boxer udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, såsom koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere eller tredjepartsleverandører. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Boxer og i overensstemmelse med Boxers instruks, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette.

Vores websites kan også indeholde links til tredjepart-websites, og nogle af vores digitale tjenester kan også give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Youtube. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepartswebsites og -tjenester behandler dine personoplysninger, og er ikke ansvarlige for hvordan de behandler persondata.

Der er visse tjenester, indeholdt i Boxers tjenester, som leveres direkte af Boxers samarbejdspartnere til dig. I disse tilfælde kan Boxer videregive dine oplysninger til sådanne samarbejdspartnere med henblik på at disse kan verificere, at du, som følge af dit kundeforhold hos Boxer, er berettiget til tjenesten. Liste over samarbejdspartnere kan findes her

Herudover kan videregivelse ske til koncerninterne selskaber, i det omfang dette er i overensstemmelse med databeskyttelseslovginingen.

Når det er relevant, indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre, f.eks. i forbindelse med kreditvurdering.

Vi kan i visse tilfælde indkøbe offentligt tilgængelige persondata fra tredjepart og samkøre disse med vores egne data.

 

6. Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, fx hvis Boxer anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Boxer sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part, uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, fx ved at binde sig til EU-U.S.Privacy Shield eller indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Boxer. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at rette henvendelse til Boxer (se nederst i dokumentet).

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som brugere af vores websites og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger, og opbevarer dem på følgende måde: 

 • Dine personoplysninger og dialog med os opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bog-føringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.
 • Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen.
 • Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores websites for at beskytte persondata. Hvis du f.eks. gerne vil købe ydelser fra vores websites skal du bruge en TLS- eller SSL-aktiveret browser såsom Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Dette sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet.

 

8. Dine rettigheder

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Boxer behandler om dig. Boxer skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) eller i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
  Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Boxers behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet
  Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Boxers behandling af dine personoplysninger.
 • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig, eksempelvis automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatisk afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Boxer.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Boxers behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her

 

9. Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Boxers behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Boxer TV A/S
Langebrogade 1, 1. sal opgang 2B
1411 København KTlf.: 7033 2033
E-mail: kundeservice@boxertv.dk
www.boxertv.dk

Hvis din klage ikke bliver behandlet tilfredsstillende af Boxer, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 København K.
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

10. Ændringer til denne persondatapolitik 

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Såfremt ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret herom, f.eks. på Boxers hjemmeside eller via e-mail.

 

11. Ikrafttrædelsesdato for den seneste opdatering af denne persondatapolitik:  24/5-2018.