Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb hos Boxer uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For modtagerudstyr er det dog 14 dage efter den dag, du eller den tredjemand, du har valgt, får modtagerudstyret i fysisk besiddelse (ikke fragtmanden).

For at benytte din fortrydelsesret skal du give Boxer klar og tydelig besked herom. Dette kan du gøre ved brev, e-mail eller telefon til nedenstående. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du meddeler det inden udløb af de 14 dage. Ved brev kan du benytte vores fortrydelsesblanket.

Boxer TV A/S
Postbox 118
1411 København K
Telefon: 7033 2033
E-mail: kundeservice@boxertv.dk

Benyt standardfortrydelsesblanket 

Hvad sker der, hvis du fortryder?

Hvis du anvender din fortrydelsesret som beskrevet ovenfor, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om, at du ønsker at fortryde aftalen. Vi gennemfører din tilbagebetaling med samme betalingsform, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget Boxer-kort og/eller modtagerudstyr, eller du har fremlagt dokumentation for returnering.

Returnering af Boxer-kort og modtagerudstyr

Du skal returnere Boxer-kort og/eller modtagerudstyr til:

Boxer C/O Electra Sweden AB
Trångsundsvägen 20
393 56 Kalmar
Sverige

Vi betaler udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af Boxer-kort og/eller modtagerudstyr, såfremt du ringer til os på7033 2033 for at få tilsendt en returseddel.

Du hæfter kun for evt. forringelse af Boxer-kortets og/eller modtagerudstyrets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå art, egenskaber og den måde, disse fungerer på. Det vil sige, at Boxer kan modregne en evt. værdiforringelse i det beløb, der skal tilbagebetales til dig.