Generelle abonnementsvilkår

På denne side kan du finde links til download af vores forskellig vilkår samt prislister for såvel tv som bredbånd.

Prisliste 
Prisliste Boxer Tv
Prisliste Boxer Bredbånd 

* Gælder kun ved levering af den første linje til sædvanlige adresser, og kun hvis Boxers omkostninger ved leveringen ikke overstiger 5.000 kr. inkl. moms. Ved levering af linje nr. 2 og ved levering hvor omkostningerne overstiger 5.000 kr.: Kontakt Boxer for oplysning.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@boxertv.dk

Dine rettigheder

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning (GDPR) i EU i kraft, og kravene til, hvordan virksomheder opbevarer og behandler dine personoplysninger, blev skærpet.

Du har visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi har om dig, og vi har foranstaltninger og processer, der sikrer, at det gør det muligt for dig at gøre brug af dine rettigheder om angivet i vores persondatapolitik.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte vores Kundeservice på 7033 2033. Hvis du vælger at lade andre personer, f.eks. familiemedlemmer, gøre brug af dine rettigheder, skal du udfylde en fuldmagt, som skal underskrives af begge parter. Hent fuldmagten her

Tilbage til toppen